Turcomoney Haziran 2016 Köşemden / Ortadoğu’da Sağlık Yatırımları Hızla Yükseliyor.

ORTADOĞU’DA SAĞLIK YATIRIMLARI HIZLA YÜKSELIYOR !
Ortadoğu ülkeleri, son yıllarda sağlık yatırımlarına büyük önem veriyor. Körfez ülkeleri, milyarlarca dolarlık yatırımla hastaneleri, sağlık komplekslerini hizmete açıyor.

Hızla büyüyen nüfus , kişi başına düşen gelir artışı, yükselen yaşam beklentileri, yaşam tarzlarına bağlı hastalıklardaki artış ve etkileyici sağlık altyapı projeleri, Ortadoğu’nun Körfez ülkelerini yeni Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) sağlık sektöründe hızla büyümeye yönlendirdi.

Artan sağlık taleplerine cevap verebilmek için yatırımlara hız verilmiş olmasına rağmen halen arz ve talep arasında büyük farklılıklar var. Bölgede bulunan hekim ve hemşirelerin ise büyük bir çoğunluğu yabancı vatandaşlardan oluşuyor. Bunun birkaç nedeni var. İyi hekimler ise daha çok belirli dönemlerde bölgeye gelip gidiyor. İşleyen bir sigorta sistemi yok. Sağlık sistemi, henüz tam olarak oturamamış durumda.

SUUDİ ARABİSTAN, SAĞLIK İÇİN 28.8 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Körfez ülkelerinin sağlık ihtiyacı ağırlıklı olarak devlet bütçelerinden karşılanıyor. Mesela Suudi Arabistan 2014 yılında sağlık yatırım ve harcamalarına 28.8 milyar dolar bütçe ayırdı. Bu bütçeye hem sağlık tedavileri hem de mevcut 132 hastaneye ilave 11 yeni hastane, 11 medikal merkez ve 2 adet sağlık kompleks yatırımı dahil edildi. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre her 4 Suudlu bir yılda ortalama 35.9 milyon dolar harcıyor. (2013 verisi)

Suudi Arabistan her yıl artan sağlık bütçesi, kapsamı genişletilen sağlık sigorta sistemi ile özellikle sağlık yatırımlarını ve PPP proje yatırımlarını teşvik ediyor.

SAĞLIKTA BÜYÜME ÖN GÖRÜLERİ

2015-2020 yılları arasında Körfez ülkelerinde nüfus artışının yıllık %2.4 olacağı ve sağlık harcamalarının da yıllık artışının %11 olacağı,
Körfez ülkelerinin 2015 yılında 40.3 milyar dolar olan sağlık pazarı %12.1 lik bir büyüme ile 2020 yılında 71.3 milyar dolar olacağı,
Suudi Arabistan sağlık pazarının 2015 itibari ile %11 lik bir büyüme trendi ile 2020 yılında 27.4 milyar dolar olacağı,
Birleşik Arap Emirlikleri sağlık pazarının 2015 itibari ile %12.7 lik bir büyüme trendi ile 2020 yılında 19.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

350 PROJENİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Tüm bu senaryolar ışığında her bir Körfez ülkesinde milyar dolarlık 350 civarında büyük sağlık proje inşaatı devam ederken yaşam koşullarındaki değişim ve uzayan yaşam süresi, bazı özellikli tedavilerde artış olacağı ve bu sebeple farklı uzmanlıklarda hekim ihtiyacı olacağı öngörülüyor.

Tüm bu yatırımlar ve arz talep dengesi oturana kadar, Ortadoğu ülkeleri vatandaşlarının sınır dışı sağlık tedavilerine yüksek bütçeler ödemeye devam edecek. Tüm sağlık yatırımlarını tamamladıkları zaman bölgedeki sağlık ücretlerinin de düşeceği öngörülüyor.

Körfez ülkesi vatandaşları çoğunlukla Almanya, İngiltere, Amerika, Hindistan ve Tayland’dan sağlık hizmeti alıyor. Bir kısım hastalar kendi tedavi harcamalarını karşılarken, büyük bir kısmı devlet bütçesi ile ülkeler ile karşılıklı sağlık anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşiyor. Böylesi büyük bir pazarı Türkiye olarak ne yazıkki değerlendiremiyoruz.

Medikal turizmde marka olma yolunda ilerlediğimizi ve başarı hikayelerimizi paylaşırken, sektör bu gerçeği göz ardı etmemeli.

Milyarlarca dolar Türkiye’nin üzerinden uçarak gidiyor….

Sağlıcakla kalın,

Selin’den

Kaynaklar:

Alpen Capital GCC Healthcare Industry Report 2016

Deloitte 2015 Healthcare Outlook Middle East